Met Hart & Hoofd

De waarheid

 Een Oosterse wijze leermeester ging eens met 7 leerlingen een ochtendwandeling maken terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was.

Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen welke kleur de druppel had. “Rood”, zei de eerste. “Oranje”, zei de tweede, “Geel” sprak de derde. De vierde zei: “blauw”,  “Nee indigo”, zei de vijfde. De zesde zei: “Groen” en de zevende zei “Violet”. Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allen zeker waren van hun eigen gelijk ontstond er bijna ruzie.

Toen liet de oude meester hun enige keren van plaats wisselen en heel langzaam drong het tot hen door dat zij, ondanks de verschillen van hun waarnemingen, toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Nadat zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun oorspronkelijke plaats innemen. Maar omdat in die tijd de zon gedraaid was, kaatsten nu andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel.

En de grote meester sprak: “Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u zo-even een deel van het licht hebt gevonden en dat voor de volle waarheid aanzag. Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen.. U heeft alle waarheden nodig, want allen tezamen vormen zij het werkelijke spectrum van het licht als geheel, de volle waarheid. Tot u zelf één van de groten bent geworden en de zeven kleuren in één kunt waarnemen, zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien. Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang u zelf nog niet het volle licht kunt zien, hebt u uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.”

Bron: Oosterse wijsheid