Practice based evidence

Practice based evidence

foto pixabay

Bij mij in de praktijk meldt zich een jongeman van 30 jaar. Hij heeft onlangs de diagnose longkanker gekregen, vermoedelijk stadium 4. Hij is erg geschrokken:  zo heb je alleen een lastig hoestje dat niet verdwijnt en het volgende moment blijk je een gevorderd stadium van kanker te hebben. Zijn wereld staat op zijn kop.

In het ziekenhuis wordt overlegd over het mogelijke behandelplan. Daarop vooruitlopend komt hij bij mij voor een JSJ-behandeling.

Elke toepassing van Jin Shin Jyutsu zorgt automatisch voor meer ontspanning, en ik merk tijdens de behandeling dat dat in ieder geval werkt. Dat is mooi. Stress is heel logisch in dit soort situaties, maar niet helpend. Dus alle beetjes ontspanning zijn meegenomen.

Ik kies een stroom die inwerkt op het hele schoudergebied en een stroom die long- en leverenergie in balans brengt. We spreken 3 behandelingen in  een week tijd af, en dan moet hij weer naar het ziekenhuis voor het vervolg. Ik geef hem nog een aantal tips voor zelfhulp mee, die hij trouw toepast.

De specialist heeft aangegeven dat het voor de behandeling belangrijk is dat het vocht dat in eerste instantie bij zijn longen werd aangetroffen, wordt afgevoerd. Daarna zal de behandelmethode definitief worden bepaald en gestart. Voor het verwijderen van het vocht moet de jongeman naar verwachting 1 of 2 dagen in het ziekenhuis blijven.

Het eerste goede nieuws volgt: bij het aftappen van het vocht blijkt dat er nog maar weinig vocht aanwezig is. Door het toepassen van JSJ is het lichaam zelf al begonnen met het afvoeren van het vocht. Uiteindelijk is het met een uurtje volledig klaar en kan hij meteen weer naar huis.  Een mooie meevaller.

In het ziekenhuis wordt vervolgens een behandelplan verder uitgewerkt. Mede op basis van de uitkomst van het verminderde vocht, wordt gekozen voor doelgerichte therapie. Dat is ook goed nieuws. De behandeling zal uit medicatie bestaan die hij zelf dagelijks thuis kan innemen.

Nadat hij de medicatie heeft meegekregen en zijn behandeling dus officieel is begonnen, komt hij weer langs voor enkele JSJ-sessies en hij blijft regelmatig de zelfhulp toepassen.

Bij de eerstvolgende controle daarna in het ziekenhuis blijkt de medicatie boven verwachting snel en goed te zijn aangeslagen. Ook dat is naar mijn mening de kracht van Jin Shin Jyutsu: het helpt het lichaam om medicatie op een zo efficiënt mogelijke manier op te nemen en te verwerken.

Naast de voordelen op fysiek gebied zoals het afvoeren van het vocht, het verminderen van vermoeidheid en het goed opnemen van de medicatie, zorgt Jin Shin Jyutsu vooral voor het verminderen van stress. Dat is zeer ondersteunend, want op die manier kan het lichaam alle energie besteden aan het herstel.

We zijn nu 1,5 jaar verder. De jongeman voelt zich goed, leeft gezond en functioneert weer als voorheen. Hij staat nog wel onder controle van de specialist, maar bij de laatste check was er eigenlijk geen kanker meer zichtbaar. De medicatie wordt voorlopig nog wel voortgezet.

Al met al een goed voorbeeld van hoe Jin Shin Jyutsu ondersteunend kan zijn bij complexe gezondheidsprojecten. Ik ben ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg veel positiefs kan opleveren voor de gezondheidszorg, en dan zowel voor de ‘patiënt’ als voor de behandelaren. Want wie wordt er nu niet blij van als behandelingen goed aanslaan en mensen opknappen?

Gelukkig wordt er al het nodige ondernomen op het gebied van samenwerking, maar er is ook nog veel werk aan de winkel.  Jin Shin Jyutsu is in het algemeen nog niet zo bekend in de reguliere zorg. Misschien eerst maar eens wat meer ‘practice based evidence’ delen….